Kütüphaneci Olarak Eğitimle Desteklenen Bir Yaşam: Türkiye Tıp Kütüphaneciliğinden Bir Kesit ve Kütüphane Yöneticiliği Deneyimi

Nazlı Alkan

Öz

Bu anı yazısına 1950’lerin ortalarında kütüphane kurumuyla ve bu yılların sonlarında kütüphanecilikle tanışmamla başlamamın nedeni, çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda kütüphane ve kütüphaneciliğin benim için ne ifade ettiğini anlatma isteğimdi. Daha sonra, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Kütüphanecilik Bölümü’nde 1962-1966 yılları arasında aldığım lisans eğitiminin hangi temellere dayandığı hakkında bir fikir vermek ve bu döneme ilişkin bazı anılarıma değinmek istedim. Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri’nde 1966’dan itibaren süren yaklaşık 26 yıllık çalışma hayatımın bazı mesleki ve kişisel anılarını da içeren yazımda, eğitimle desteklenen kütüphanecilik uygulamalarıma değindim. 1966-1975 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi’nin Tıp Kitaplarını Kataloglama Bölümü’nde, 1975-1985 arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Merkezi Kütüphanesi adını alan kütüphanenin Danışma Bölümü’nde çalışırken, bu bölümlerde hangi iş ve işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yapıldığına, bu bölümlerdeki kendi uygulamalarıma da vurgu yaparak yer verdim. Söz konusu bölümlerde her bir iş aşamasına ilişkin uygulamalara değinirken, bu aşamalar hakkındaki görüşlerimi sunduğum ve bazı eklemeler yaptığım gibi, bunların bana hatırlattığı anıları da aktardım. Üniversitenin Beytepe Kampüsü Kütüphanesi’nde 1985-1992 arasındaki yöneticilik deneyimlerimden bir kısmını, o süre içinde yaşadığım ve etkilendiğim olaylardan ve anılarımdan bazılarını yazıma ekledim. Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri’nde 1966-1992 arasında, çeyrek yüzyılı aşan bir sürede kütüphaneci olarak yaşadıklarımdan hareketle, ülkemiz üniversite kütüphanelerindeki çalışma ortamı ve koşullarının o yıllardaki durumundan küçük bir kesiti aydınlatmayı amaçladım. Aslında bu yazıda, temelde, kütüphanecilik uygulamalarıma eşlik eden lisansüstü eğitimim sırasında ve çeşitli mesleki eğitim etkinliklerinde edindiğim bilgilerin, mesleğim ve uygulamalarım üzerindeki olumlu etkilerini anılar kanalıyla yansıtmaya çalıştım. Geçmişteki kütüphane uygulamalarımızdan söz ederken, belleğimin beni yanılttığı durumlar olmuş olabilir. O zamanki yöneticilerim, birlikte çalıştığım meslektaşlarım ve hocalarım kendi anılarını kaleme aldıklarında, benim yanıldığım hususları aydınlığa kavuşturabilirler.

Anahtar Kelimeler


Nazlı Alkan; tıp kütüphaneciliği; kütüphane yönetimi; üniversite kütüphaneleri; Türkiye.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2017.19
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##