Bartın Ulus Kültür ve Sanatevi Halk Kütüphanesi’nde Yenilikçi Hizmet Yaklaşımının Kullanıcı Memnuniyetine Etkisi

Erdinç Alaca, Bülent Yılmaz

Öz

Bu çalışmada halk kütüphanesi kullanıcılarının “Yenilikçi Hizmet” kapsamında memnuniyet düzeyleri ortaya konularak memnuniyet-yenilikçilik yaklaşımı ilişkisi değerlendirilmektedir. Çalışmanın evrenini Bartın Ulus Kültür ve Sanatevi Halk Kütüphanesi kullanıcıları oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında 109’u kadın, 76’sı erkek toplam 185 kişiye üç bölümden oluşan memnuniyet anketi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, kütüphane kullanıcılarının yenilikçi hizmet konusundaki memnuniyet düzeylerinin oldukça yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda, Bartın Ulus Kültür ve Sanatevi Halk Kütüphanesi yenilikçi hizmet yaklaşımının kullanıcı memnuniyetini olumlu yönde etkilediği ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Halk kütüphanesi; yenilikçilik; yenilikçi hizmet; kullanıcı; kullanıcı memnuniyeti; Bartın Ulus Kültür ve Sanatevi Halk Kütüphanesi.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2017.18
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##