Açık Bilim

Süreyya Çankırı, Müge Akbulut

Öz

Dünyanın siyah beyaz yorumundan renkli zamanlara bilim; doğruluğu tartışılmaz bir gerçeği ortaya çıkaran benzersiz bir entelektüel etkinlik olarak önemli bir konuma sahiptir. Bilimsel düşünmenin kökenine indiğimizde gerçeği arama ve gerçeğe ulaşma isteğine vurgu yapan merak duygusuyla karşılaşırız. Bilimin gelişmesi ve güçlenmesi; bu amaçla gerçekleşen düşünme, araştırma ve uygulama etkinlikleriyle olgu ve olayların bir süreklilik içerisinde doğrulanmasına dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Open Science;Açık Bilim.

Referanslar

Tonta, Y. (2015). Açık bilim ve açık erişim. U. Al ve Z. Taşkın (Yay. haz.). Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 235-250). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.


Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2017.16
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##