Dünyada ve Türkiye’de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinde Çok Kültürlülük. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği

Aytaç Kayadevir

Öz

Yüksek lisans yaparken, çokkültürlülük bağlamında halk kütüphanelerinde çokdillilik’i tez konusu olarak belirlediğimde, Türkiye kütüphanecilik yazınında önemli bir boşluğa denk geleceğini düşünüyordum. Öyle de olacaktı; zira Türkiye kütüphanecilik yazınında, kütüphanelerde çokdillilik veya çokkültürlülük üzerine yazılmış telif eserler ya yoktu ya da çok yetersizdi. Gelgelelim o tezi büyük oranda kişisel sebeplerle yarım bıraktım ve sonra da bütünüyle göz ardı ettim.

Anahtar Kelimeler


Çok Kültürlülük; Halk Kütüphanesi.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##