Almanya’da Kütüphanecilik Eğitimi

Nezih Pala

Öz

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, kütüphanecilik mesleğinin değişime uğramasına yol açmıştır. Gerek bilgi uzmanlarının mesleklerini algılama biçimi, gerekse meslek mensuplarında bulunması gerekli olan nitelik ve yetenekler değiş­miş ve çeşitlenmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak, kütüphanecilik eğitimi de değişime uğramıştır ve uğramaktadır. Bu makalede Almanya’daki kütüphaneci­lik eğitimi konusunda yaşanan değişimler, gelişmeler ve yeni eğilimler üzerinde durulmaktadır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##