Açık ve Kapalı Ofis Danışma Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Nuh Mehmet Topkaraoğlu

Öz

Kütüphane ve bilgi merkezlerinde kullanıcılar için ilk durak olma özelliğini taşıyan danışma hizmet­leri açık ve kapalı ofis ortamları kapsamında değerlendirilmektedir. Çalışmada Hacettepe Üniversite­si Beytepe Kütüphanesi kapalı ofis danışma hizmeti ile Bilkent Üniversitesi Merkez Kütüphanesi açık ofis danışma hizmeti kullanıcılara uygulanan memnuniyet anketleri, kütüphaneci görüşleri ve danışma hizmeti standartlar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Sonuçlar ışığında iki tip danışma hizmetinin de olumlu ve olumlu olmayan tarafları ortaya konmuş ve olumsuz yanları en aza indirgeyecek yeni bir model tasarlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


danışma masası; danışma hizmetleri; açık ofis danışma hizmetleri; kapalı ofis danışma hizmetleri; Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kütüphanesi; Bilkent Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##