Scopus Dergi Seçim Kriterleri Üzerine Bir Değerlendirme

Zehra Taşkın, Güleda Doğan, Sümeyye Akça, İpek Şencan, Müge Akbulut

Öz

Scopus, veri tabanında dizinleyeceği dergilere karar vermek amacıyla birtakım kriterler kullanmaktadır. Bu makale, Scopus veri tabanında dizinlenen dergileri söz konusu kriterler doğrultusunda değerlendirmektedir. Çalışmanın evrenini SCImago Dergi Sıralaması (SJR) web sayfasından 18 Eylül 2014 tarihinde indirilmiş olan 2013 yılı Scopus dergi listesi oluşturmaktadır. Scopus’taki dergi sayıları 1000’den fazla ve 100’den az olan ülkeler çalışmaya dahil edilmemiştir. Sistematik örneklem seçme yöntemi ile 6151 dergi içinden 203 dergi seçilmiş ve bu 203 dergi Scopus’un dergi seçim kriterleri dikkate alınarak analiz edilmiştir. Analiz sonucundaki bulgulara dayanarak en problemli kriterlerin web sitesi aracılığıyla erişilebilen hakem listesine sahip olma, yayın etik ilkelerine sahip olma, dergilerin atıf düzeyleri ve uluslararasılaşma olduğu bulunmuştur. Diğer yandan derginin düzenli yayımlanması, İngilizce web sayfasının olması, dergi makalelerinin İngilizce başlık ve özlerinin olması ve kaynakçanın Latin harfleri ile verilmesi kriterleri bakımından başarı düzeyinin en yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. 


Anahtar Kelimeler


Scopus; dergi seçim kriterleri; SCImago Dergi Sıralaması (SJR)

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##