Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Erdinç Alaca, Tuğba Kızılöz

Öz

Bu çalışma Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin okuma alışkanlığına sahip olup olmadıklarını, okuma alışkanlıklarına etki eden faktörleri ve kütüphane kullanıcılarına okuma alışkanlığı kazandırma konusundaki yeterliliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde lisans eğitimine devam etmekte olan toplam 585 öğrenciden 437’sine anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin orta düzey okuyucu grubunda yer aldıkları, okuma konusunda çoğunlukla kendi kendilerini yönlendirdikleri, boş zamanı değerlendirmek için okudukları ve okuma eylemini fırsat buldukça gerçekleştirebildikleri, başladıkları bir kitabı bitirmeden bir diğerine başlamadıkları, kitap okuma konusunda en yakınılan etkenin yeterince uygun zaman yaratamamak olduğu, kütüphaneleri çoğunlukla ayda iki kez ziyaret ettikleri gibi sonuçlar elde edilmiştir. Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri Bilgi ve Belge Yönetimi lisans öğrencilerinin okuma alışkanlıklarına yönelik gerçekleştirilen bu çalışmanın en genel sonucu ise öğrencilerin yaklaşık olarak yarısının kitap okuma alışkanlığına sahip olmadığının belirlenmiş olmasıdır. Okumayan kütüphanecilerin okumayan toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamaları ve karşılayabilmeleri zordur. Bu bağlamda, özellikle kütüphaneci yetiştirme konusunda yetkin, her türlü bilgi kaynağı ve bilgi merkeziyle yakından ilişkili olan Bilgi ve Belge Yönetimi bölümleri öne çıkmaktadır. Bu bölümlerde, kitap okuma, kütüphane kullanma gibi alışkanlıkların öğrencilere gerek ders içerikleri gerekse bölüm öğretim üyelerinin tavsiye ve yönlendirmeleriyle kazandırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler


Okuma alışkanlığı; üniversite öğrencileri; Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri; Ankara Üniversitesi; Hacettepe Üniversitesi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##