Halk Kütüphaneleri Platformu

Ahmet Uğur Özçelik, Şaban Aksoy, Hakan Yücel, Mehmet Küçük

Öz

Makalede halk kütüphanelerinin sorunlarını tartışmak ve çözüm yolları aramak için inisiyatif oluşturmak amacıyla bir grup halk kütüphanecisi tarafından kurulan Halk Kütüphaneleri Platformu tanıtılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Halk kütüphaneleri; halk kütüphaneleri platformu; sosyal medya

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tk.v29i1.2532
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##