Anadolu Kütüphaneleri

Hasan S. Keseroğlu, Elsa Bitri

Öz

Anadolu deyince felsefe ve bilim tarihi temellerinin atıldığı ve çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan topraklar, “güneşin yükseldiği yer” akla gelir. Uygarlık ve kültürün ayrılmaz bir parçası olarak kütüphane olgusunun da zengin Anadolu coğrafyasında nasıl beslenip etkilendiğini önümüze seren “Anadolu Kütüphaneleri” başlıklı kitap bu topraklarda bulunan belli başlı kütüphane ve arşiv kurumlarına tarihsel, mimari ve estetik açıdan ışık tutmaktadır. Okuyucuyu Anadolu kütüphane ve kütüphanecilik tarihi yoluculuğuna çıkaran bu kitap birçok kez heyecan uyandırıcı yanları ile karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca adeta görsel ziyafet sunan güzel ve kaliteli fotoğraflarla pekiştirerek lüks bir baskıyla yayımlanan kitap, Anadolu kütüphane ve kütüphaneciliğini Eskiçağ, Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi ölçeğinde betimleyen, kütüphane olgusunun uygarlıklar ile koşutluk içerisinde olgunlaşıp geliştiğini gösteren 23 makaleden oluşmaktadır. “Anadolu Kütüphaneleri” mesleki kimliği ve geçmişi sorgulamak ve Türk Kütüphaneciliğini anlamak isteyen herkese gururla sunulabilecek nitelikte bir yayındır.
Bu çalışmamızda, söz konusu kitabın eleştirel olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bueleştirel tanıtım ile tek tek çalışmaların başlık, amaç, kapsam ve sonuçlarının anlaşılırlığı ve bütünlük sağlayıp sağlamadıkları irdelenmektedir.


Anahtar Kelimeler


Uygarlık ve kütüphaneler; kütüphaneler tarihi; Türk Kütüphaneciliği; Anadolu uygarlıkları; Anadolu kütüphaneleri

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##