Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Kütüphane Hizmetleri Kılavuzu- 3. Basım

Güler Demir

Öz

Cezaevi kütüphanesi hükümlü ve tutukluların rehabilitasyonunun en önemli bileşenlerindendir. Bu belge Vibeke Lehmann ve Joanne Locke tarafından hazırlanmış olan ve en son IFLA tarafından gözden geçirilip yayınlanan “Guidelines for Library Services to Prisoners” adlı kılavuzun çevirisidir. Ceza infaz kurumu kütüphane yönetimi ve personeline, etkin ve tatmin edici bir kütüphane hizmeti sunulmasında yardımcı olmak amacıyla hazırlanan 2005 yılına ait bu ilkeler yerel koşullara ve ortamlara uyarlanabilir esnekliktedir.

Anahtar Kelimeler


Ceza infaz kurumu kütüphanesi; hükümlü ve tutuklular; standartlar; IFLA

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##