Bir Gençlik Projesi Deneyimi: Hayat Boyu Öğrenme/ Media Sapiens – Medya Aracılığıyla Gelir Artırma Projesi Eğitimi

Enes Çelik, N. Gizay Öztürk

Öz

Hayat boyu öğrenme ve hayat boyu öğrenme kavramına yönelik çeşitli uygulamalar, Avrupa Birliği tarafından ERASMUS+ kapsamında desteklenmekte; ülkelerin ulusal ajansları ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla projelendirilmektedir. Bu projelerden biri de Hayat Boyu Öğrenme: Media Sapiens – Medya aracılığıyla gelir artırma isimli projedir. Genel amaç olarak medya kanallarının kullanılarak gelir sağlama yollarının geliştirilmesini hedefleyen proje kapsamında 2-10 Kasım 2014 tarihileri arasında proje ortaklarının katıldığı 10. eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda çalışmamızda adı geçen proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, kazanılan deneyimler ve bu deneyimlerin değerlendirilmesine çalışmanın sonuç bölümünde yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler


Gençlik projeleri; gençlik hareketliliği; medya kullanımı; fon sağlama; Erasmus Plus; Media Sapiens

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##