Ağ Toplumu ve Bilgi

Aras Bozkurt

Öz

Dijital çağda küreselleşmenin ve değişimin önemli bir dinamiği bilgidir. Bu çalışma kapsamında alanyazında yer alan dağıtık bulgular özetleme ve sentezleme yapılarak araştırma konusu ile ilişkilendirilmiş; bilginin tanımı, epistemolojisi, işlevsel farklılıkları, bilginin yapısı ve türleri açımlanmıştır. Ayrıca, geçmişten günümüze bilginin evrimi ve ağlar üzerinde nasıl yorumlandığına dair açıklamalarda bulunulmuştur. Son olarak öz-biliş ve meta-biliş kavramları bu bağlamda tartışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Bilgi; bilgi türleri; bağlantıcılık; ağ toplumu; öz-biliş; meta-biliş

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##