Bilimsel Elektronik Dergilerin Kullanımı: Türk Kütüphaneciliği Dergisinin İşlem Günlüğü Analizi

Çağdaş Çapkın

Öz

Bu çalışmanın amacı Türk Kütüphaneciliği dergisi (TK) web sitesinin işlem günlüğü analizini yapmaktır. Bu amaçla, 165.000›den fazla ziyaretçinin üç yıl içindeki (Temmuz 2010-Temmuz 2013) işlem verisi Google Analytics›den elde edilerek analiz edilmiştir. Ana bulgular, TK’nın yerel bir dergi olduğunu
göstermiştir. Kütüphane ve bilgi bilim konularına ek olarak, genel ve disiplinlerarası konular daha fazla ziyaretçi çekmiştir. Ziyaretçiler yayınların üstverisini görüntülemekten çok, anlamlı olarak yayınları indirmeyi tercih etmiştir.


Anahtar Kelimeler


İşlem günlüğü analizi; kullanım analizi; Türk Kütüphaneciliği.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##