5N 1K ile Kütüphan-e Türkiye Projesi

Ahmet Çelik

Öz

Internet, günümüzde bilgiye erişimin en önemli aracıdır. Ancak, toplumun önemli bir kesimi, çeşitli nedenlerle bu olanaktan yararlanamamaktadır dolayısıyla “sayısal uçurum” denilen olguyla karşılaşmaktayız. Bu sorunun çözümüne yönelik seçenekler arasında, halk kütüphaneleri en elverişli araç olarak kabul edilmektedir. Bill ve Melinda Gates Vakfı da gelişmekte olan ülkelerdeki bu amaca yönelik projelere Küresel Kütüphaneler Girişimi programıyla maddi destek sağlamaktadır. Türkiye’de de bu konuda bir Ar-ge çalışması yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Teknokent - Teknoloji Transfer Merkezi’nin işbirliğiyle Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi başlatılmıştır. Bu yazıda, Proje çeşitli açılardan kısaca tanıtılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Kütüphan-e Türkiye; halk kütüphaneleri; sayısal uçurum; Küresel Kütüphaneler Girişimi.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##