Ortaçağ İslam Dünyası’nda Arşivcilik: Fatımi Dönemi Arşivciliğine ve Arşivcilik Uygulamalarına Dair Bir Değerlendirme

M. Hanefi Kutluoğlu, İshak Keskin

Öz

Ülkemizde arşivcilik tarihini konu alan araştırmalarda daha çok ilgili dönemlerin bürokratik yapıları incelenmektedir. Bunun nedeni, bu dönemlerle alakalı arşiv uygulamalarına yönelik çalışmaların ve arşiv malzemelerinin bulunmamasıdır. Arşiv malzemesinin bulunduğu durumlarda, o dönemde üretilen belgelerin iç düzenlemeleri hakkında yorumlar yapılabilmektedir. Bu çalışmanın asıl konusunu oluşturan Fatımi dönemi ise, bürokratik geleneğin yanı sıra dönemin arşivcilik uygulamaları hakkında önemli bilgiler içeren bir eseri günümüze taşımasıdır. Bu durum, İslam dünyası arşivciliğinin hem teorik ve hem de metodik anlamdaki tarihsel sürecinin ortaya konması hususunda önemli bir zemin oluşturmakta; bu tarihsel sürecin öğrenilmesi de mesleki bilincin ve özgüvenin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler


Arşivcilik tarihi; arşivcilik teorisi; arşivcilik metodolojisi; Fatımiler; İbnüssayrafi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##