Türk Kütüphaneciliği

Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin üç ayda bir yayımlanan resmi yayın organıdır. Dergide bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Dergide yayımlanan makaleler "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Emerging Sources Citation Index (ESCI)", "Library and Information Science Abstracts (LISA)", "Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)" ve "TÜBİTAK/ ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı" nda indekslenmektedir. Türk Kütüphaneciliği, internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals (DOAJ)"da yer almaktadır. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar /ları sorumludur. Gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu’nun incelemesinden geçer.

 

Latest Issue Online

Vol 30, No 1 (2016)

Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin 60. Yıl Belgeseli


Committee on Publication Ethics (COPE) Yönergesi


Değerli okurlarımız,
Türk Kütüphaneciliğinde Yeni Bir Dönemeç başlıklı bir forumun kaydına aşağıdaki videodan erişebilirsiniz.

TK Yayın Kurulu

Yayın Tarihi: 2016-04-17

Değerli Meslektaşlarımız,

Alan yazınımızda kaynak gösterme için temel alınan APA 5 kurallarının yerini 2010 yılında APA Publication Manual of the American Psychological Association kitabının basımıyla APA 6 kuralları almıştır. APA 6 kuralları, kullanmakta olduğumuz APA 5 kurallarına göre bazı değişiklikler içermektedir. 

Yayın Tarihi: 2016-01-27

Cilt 30, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Yeni Bir Yıl, Yeni Bir Sayı ve Taze Umutlar PDF
Cem Özel 1-3

BAŞKANIN MESAJI

52. Kütüphane Haftası Açılış Konuşması PDF
Ali Fuat Kartal 4-7

HAKEMLİ YAZILAR

Scopus Dergi Seçim Kriterleri Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Zehra Taşkın, Güleda Doğan, Sümeyye Akça, İpek Şencan, Müge Akbulut 8-19
Teknoloji-Organizasyon-Çevre Modeli Perspektifinden Kütüphane 2.0 PDF
Aytuğ Sözüer, İbrahim Pınar 20-32
Elektronik Sözcük: Sözcüğün Teknolojikleşmesine Bilgi İletişimsel Yaklaşım PDF
Yalçın Yalçınkaya 33-58
Türkiye’nin 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'nda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım PDF
Şenol Karadeniz, Bülent Yılmaz 59-83
Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Web Sitesinin Kullanılabilirliğinin Eğitimle Desteklenmesi ve Değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma PDF
Emine Cengiz 84-95

KÜTÜPHANECİLİĞİMİZE KANAT GERENLER

‘Koyun Baba Koyu’nu Dinlerken ‘Balıkçı’yı Düşündüm PDF
Özer Soysal 96-101

GÖRÜŞLER

Kütüphanecilik Bağlamında 64. Hükümet Programı PDF
Şenol Karadeniz 102-107
Kent Arşivi Kültürü İhtiyacımız PDF
Yasin Şeşen 108-113

OKUYUCU MEKTUPLARI

Editöre Mektup PDF
Osman İnci 114-115
Hilmi Çelik Anısına PDF PDF (English)
TK Editörler Kurulu 116
Hilmi Çelik’i Nasıl Bilirdiniz? PDF
Cem Özel 117-119
Hilmi Çelik ile ANKOS PDF
Bülent Karasözen 120-122
Hilmi Çelik’in Ardından PDF
Hasan Sacit Keseroğlu 123-126
Türk Kütüphaneciliğinde Bir Uygulama Profesörü: Hilmi Çelik PDF
Erol Yılmaz 127-130
Hatıralar Uçup Gitmesin (3): Tanıdığım Hilmi Çelik... PDF
Ahmet Karataş 131-134
Tesadüf mü Kozmik Denge mi? PDF
Gültekin Gürdal 135-138
Türk Ağabeyimle Hatıralar PDF PDF (English)
Leo Voogt 139-142
Parlamento ve Araştırma Kütüphaneciliği Dünyasına Hilmi Çelik’in Katkıları: Amerikalı Meslektaşından Anısına Saygıyla PDF PDF (English)
Jane Ann Lindley 143-146
Hilmi Çelik: Bir Ömür Kütüphaneci PDF
Cevat Güven 147-148

ÇEVİRİ YAZILAR

Kütüphanecilerin Seçimine Dair PDF
Emel Altuğ, Zehra Kılıçarslan 149-151

TANITIM DEĞERLENDİRME

Kurulgan, M. (2015). Çağdaş bilgi-belge merkezlerinde yönetim ve organizasyon. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. Kaynakça ve Dizin var. ISBN 978-975-6351-47-5 PDF
Cem Özel 152-154

HABERLER

Haberler PDF
TK Yayın Kurulu 155-160

MESLEKİ TOPLANTILAR

Mesleki Toplantılar PDF
TK Yayın Kurulu 161-163