İçindekiler

ANMA

ADNAN ÖTÜKEN'İ ANARKEN PDF
Necmettin Sefercioğlu 1-5

HAKEMLİ YAZILAR

KARŞILAŞTIRMALI KÜTÜPHANECİLİK : TEORİK BİR YAKLAŞIM PDF
İrfan Çakın 6-10
Maarif-i Umumîye Nezâreti idaresinde bulunan mekâtib-i ibtidâiye, rüşdiye, idâdiye, âliye ile mekâtib-i hususiye ve ecnebiyenin ve Dersaadet'de tahriri icra kılınan ve taşrada mevcud bulunan kütüphanelerin istatistiki. PDF
Nail Bayraktar 11-13

AÇILIŞ KONUŞMASI

GÜNÜMÜZDE YAYIN YÖNÜNDEN KÜTÜPHANELERİN MESELELERİ PDF
Hasan Duman 14-26

TANITIM DEĞERLENDİRME

MİLLETLERARASI ARŞİV KONSEYİ PDF
İsmet Binark 27-39

HABERLER

HABERLER
TK Yayın Kurulu 39-42
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##