Milli Kütüphanelerin Ekonomik-Sosyal ve Kültürel Kalkınmadaki Önemi

Leman Şenalp

Öz

Milli kütüphanelerin ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarında önemli bir rol oynadıkları bilinmektedir. Bu yazıda, milli kütüphanelerin önem­leri, Batı’da XVIII. yüzyıldan itibaren süregelen gelişim ve değişimleri; bu geli­şim ve değişimlerin ülkemizdeki yansımaları ve Türk Milli Kütüphanesi’ nin ku­ruluşundan günümüze kaydettiği ilerlemeler ile sorunlarına değinilmektedir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##