Avrupa'da Arşivcilik Çalışmaları

Fatih Rukancı

Öz

Kuruluşların ve kişilerin faaliyetlerini, kanuni haklarını belgeleyen arşivler aynı zamanda geçmişin sosyal, ekonomik, politik, kültür hayatı ve teknolojik gelişimi ile ilgili bilgi kaynaklarıdır. Yönetim anlayışının değişimi ve enfor­masyon teknolojisindeki gelişmeler, zengin bir belge birikimine sahip Avrupa ülkelerinde kayıtlı bilginin yaygınlaşmasına ve öneminin anlaşılmasına ne­den olmuştur. 1789 Fransız İhtilali Avrupa arşivlerinin modernleşmesinde motive edici rol oynamıştır.


Anahtar Kelimeler


Arşivcilik; Arşivcilik Tarihi; Avrupa; Arşiv Eğitimi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##