Dünya Genelinde "Turizm”, “Rekreasyon” ve “Boş Zamanlar ve Değerlendirilmesi” Alanlarında Yayımlanmakta Olan Akademik Dergiler Üzerinde Bir Araştırma

Nazmi Kozak

Öz

Bu çalışma, uluslar'arası boyutta yayımlanmakta olan “Turizm”, Rekreasyon” ve “Boş Zamanlar ve Değerlendirilmesi” alanlarındaki akademik dergiler üzerinde yürütülen araştırmanın verileri baz alınarak hazırlanmıştır. Araştırma, daha önce bu alanda gerçekleştirilmiş çalışmaların bulgularından yararlanılarak hazırlanan sorular ile yürütülmüştür. Adresleri saptanan 115 derginin editörüne postayla gönderilerilen araştırma sorularına 33 derginin editöründen yanıt alınmıştır. Elde edilen bulguların SPPS for Mackintosh istatistik paket programında analiz edilmesiyle, dergilerle ilgili “genel”, “makale denetleme” ve makale yayımlama” uygulamalarına ilişkin çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Araştırmada sonuç olarak, genel itibariyle dergilerin dünya genelinde geçerliliği kabul edilmiş makale denetleme ve yayımlama kurallarına uyma çabası içerisinde olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##