AccessIT Projesi, Müzelerde Dijitalleştirme ve Europeana (Avrupa Dijital Kütüphanesi Projesi)

Latif Özen, Halil Demirdelen

Öz

Bu makalede, Türkiye ’deki Müzelerde koleksiyon yönetimine ilişkin sorunların çözümüne yönelik olarak müze envanter kayıtlarının dijitalleştirilerek bir veri kümesi oluşturulmasının önemi vurgulanmıştır. Bununla birlikte, Müze personelinin hali hazırda bulunan dijital içeriklerinin AccessIT Projesi vasıtasıyla Avrupa Dijital Kültür Portalı olan Europeana içerisinde paylaşımı teşvik edilmektedir.

Anahtar Kelimeler


Europeana; müze; dijitalleştirme; envanter; müze envanteri; kültür varlığı; müze nesnesi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##