AccessIT Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler ve Geliştirilen Elektronik Sistemler

Özgür Külcü, Yurdagül Ünal

Öz

Avrupa Birliği Eğitim, Kültür Programları altında desteklenen AccessIT Projesi (Bilgi Teknolojilerinin Değişen Yetenekleri Aracılığıyla Kültür Dolaşımının Hızlandırılması) Türkiye’de yürütülecek faaliyetlere altyapı hazırlamayı, bu faaliyetleri yapılandırmayı ve gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada AccessIT projesi hakkında genel bir bilgi verilmekte, başlangıcından günümüze kadar proje kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler anlatılmaktadır. Geliştirilmesine başlanan belge yönetimi platformu, proje resmi web sitesi, elektronik açık arşiv sistemleri ve eğitim modülü de ayrıca tanıtılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


AccessIT; Europeana; kültürel miras; uzaktan eğitim; elektronik sistemler

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##