Ankara’daki Halk Kütüphanesi Sistemi: Niceliksel Bir Analiz

Bülent Yılmaz

Öz

Bu çalışmada, Başkent Ankara’nın Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan 16 merkez ilçedeki 26 halk kütüphanesi beş unsur itibariyle ulusal ve uluslararası standartlara göre nicelik açısından incelenmiştir. Analiz sonucu, Ankara’daki halk kütüphanelerinin sayı, kullanıcı, personel, derme ve bina açılarından yetersiz ve standartların oldukça uzağında olduğu anlaşılmıştır. Çalışma sonucunda Ankara için halk kütüphanesi sistemine yönelik acil bir planlamanın yapılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler


halk kütüphaneleri; Ankara

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##