Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okuma Alışkanlığına Hazırlık Durumları Üzerine Bir Araştırma: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu Örneği

Tolga Çakmak, Bülent Yılmaz

Öz

Okuma alışkanlığı ilkokul yıllarında kazanılan bir alışkanlık olmasına karşın okul öncesi dönemde birçok etmen kişiyi bu alışkanlığa hazırlamaktadır. Bu çalışmada bireylerin okul öncesi dönemde okuma alışkanlığı kazanmasındaki etmenler; aile, çevre, okul öncesi kurumlar olarak ele alınmakta ve bu etmenlerin okuma alışkanlığına etkileri ile ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışmada Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu (HÜBA) öğrencilerinin okuma alışkanlığı kazanmalarındaki etmenlere yönelik araştırma sonuçları yer almaktadır. Araştırma kapsamında anaokulu öğrencilerinden ilkokula başlamaya en yakın olan altı yaş grubundaki 50 çocukla birebir görüşmeler yapılarak anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve bu süreçte anaokulunda gözlemde bulunulmuştur. Araştırmada ayrıca yapılandırılmış görüşme ile anaokulu öğretmenlerinden çocukların okuma alışkanlığı kazanmasına yönelik etkinlikler ve çalışmalar hakkında bilgi sağlanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise elde edilen veriler, çocukların okuma alışkanlığı kazanmasını sağlayan etmenler açısından değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları ailelerin, çocuklara okuma çevresi oluşturma ve çocukların okumaya hazır bulunuşluklarının sağlanması için yol gösterici role sahip olduğunu ve ailenin yanı sıra arkadaş grubunun, çevrenin ve öğretmenlerin de bu hazırlık döneminde yer alan diğer önemli unsurlar olduğunu göstermiştir.


Anahtar Kelimeler


okuma alışkanlığı; okul öncesi çocuklar; Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##