Hollanda Yüksek Öğretim Enstitüsü Erken Çocukluk Gelişimi Diploma Kursu: İzlenimler ve Öneriler

Dide Karaşahin

Öz

Günümüzde okul öncesi ya da erken çocukluk dönemindeki çocuklara yönelik kü­tüphanelerdeki personelin niteliği önem kazanmıştır. Ankara’da yerleşik olarak hizmet veren Hollanda Leiden Üniversitesi Yüksek Öğretim Enstitüsü okul öncesi ve çocuk bölümlerinde görev yapacak personelin okul öncesi eğitimi, çocuk psi­kolojisi, çocuk edebiyatı alanlarında eğitim almaları amacıyla “Erken Çocukluk Gelişimi Diploma Kursu (Early Childhood Development- ECD)” projesini uy­gulamıştır. Programın birincisi 2010 yılının sonunda tamamlanmış, ikinci eğitim programı Ocak 2011’de başlayıp, Kasım 2011 tarihindeki diploma töreni ile sona ermiştir. 2011 yılı süresince farklı zamanlarda 5 defa 3’er günlük eğitimler veril­miş ve Hollanda’ya 1 haftalık bir eğitim gezisi gerçekleştirilmiştir. Okuma ve kü­tüphane kullanma alışkanlığının çok erken yaşlarda daha kolay kazanıldığı, halk ve çocuk kütüphanelerinin okumayı öğrenme ve kütüphanelerle tanışma sürecinde çok özel bir rol üstlendiği anlaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


okul öncesi eğitim; çocuk kütüphaneleri; Hollanda

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##