Yeni Bir Kültürel Konsept: Edebiyat Müze Kütüphaneleri

Semra Atınç, Şenol Karadeniz

Öz

Çağımızda yaşanan toplumsal dönüşümler, üretim ve tüketim ilişkilerini yeniden biçimlendirmektedir. Bu kaçınılmaz değişimden toplumsal bir kurum olan kütüp­haneler de etkilenmektedir. Dolayısıyla Türkiye’deki özellikle halk kütüphanele­rine atfedilen geleneksel kütüphane kavramının yeniden ele alınması, geliştiril­mesi; mevcut işlevlerinin çeşitlendirilmesi gereksinimi doğmuştur. Kültür ve Tu­rizm Bakanlığı ’nca kütüphaneler aracılığıyla edebiyat üretimine ve Türkiye’nin yazınsal çekiciliğinin yükselmesine katkı sağlamak amacıyla Edebiyat Müze Kü­tüphaneleri projesi hayata geçirilmiştir. Edebiyat müze kütüphanelerinin, yazın hayatına ilham sağlayacak bir kültürel buluşma noktası olmalarının yanı sıra Türkiye’nin kültür mirasının sahiplenilmesine ve ayrıca Türkiye’de kültür turiz­minin geliştirilmesine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler


: edebiyat müze kütüphanesi; ihtisas kütüphanesi; yazın ve kütüphane; kültürel miras; kültür turizmi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##