Matbaadan İnternete Türkiye’de Yayın Hayatı ve Kütüphaneler

Buket Candan

Öz

Yayıncılık ve kütüphanecilik meslekleri zaman içinde birlikte anılır olmuşlardır. Yayıncılıkta yaşanan sorunlar farklı açılardan kütüphanecilikte de yaşanmakta­dır. Yayıncılıkta yaşanan gelişmeler farklı açılardan kütüphaneciliğin gelişimini de etkilemektedir. Yayıncıların ürettikleri her türden bilgi kayıt ortamındaki belge­ler, kütüphaneler aracılığıyla kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Bu araştırma ile, basım sanatının simgesi matbaanın ülkemize girişinden, internete uzanan zaman diliminde Türkiye’nin yayın hayatı sosyal, siyasal, kültü­rel, ekonomik ve teknolojik gelişmeler boyutunda mercek altına alınarak, yayıncı­lık ve kütüphaneciliğin değişimi incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler


yayıncılık; kütüphanecilik; matbaa; simge; internet

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##