Almanya ve Türkiye’de 2003-2006-2009 PISA Araştırma Sonuçlarına Göre Alınan Önlemler ve Uygulamalar

Kemal Yalçın

Öz

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından örgüt üyesi ve ortağı ülkelerde uygulanan eğitim sistemlerinin durumu hakkında karşılaştırmalı bilgi vermek amacıyla her üç yılda bir IEA (Uluslararası Eğitim Başarısını Değerlen­dirme Derneği) tarafından yapılan PISA (Uluslararası Öğrenci Başarısını Be­lirleme Programı) Araştırmaları sonuçlarına dayanarak Almanya ve Türkiye’de uygulanmakta olan eğitim sistemi tartışılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


PISA Araştırmaları; OECD; eğitim sistemleri; okuma bece¬rileri; bilgi okuryazarlığı; Almanya; Türkiye

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##