Ankara’daki Halk Kütüphanesi Hizmet Niteliğinin Değerlendirilmesi

Özlem Şenyurt Topçu, Bülent Yılmaz

Öz

Kuruluşlarda hizmet niteliğinin belirli aralıklarla ölçülmesi hizmet politikala­rının temel unsurlarından birisidir. Hizmet niteliğinin ölçülmesi, aynı zamanda hizmetlerin geliştirilmesi ve benzer kuruluşlarla karşılaştırılması için yapılması gerekli bir işlemdir. Bu çalışmanın amacı, Ankara’da belirlenen halk kütüphane­lerinin hizmet niteliklerinin bir ölçek temelinde değerlendirilmesidir. Araştırma­nın kapsamına alınan kütüphaneler Ankara’da üst, orta ve alt sosyo-ekonomik bölgelerden seçilen Cebeci Halk Kütüphanesi (Cebeci HK), Mamak İlçe Halk Kü­tüphanesi (Mamak İHK) ve Or-An Sevgi Yılı Halk Kütüphanesidir (Or-An HK). Araştırma çerçevesinde 2011 yılı Kasım ayında bu üç kütüphanenin toplam 120 kullanıcısına Libqual+™ Hizmet Nitelik Ölçeğine dayalı bir anket uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, kullanıcılar bu kütüphanelerin hizmet kalitesinden genelde memnundurlar. Ancak, kütüphanelerde bilgiye erişim ve halkla ilişkiler açısından bazı memnuniyetsizlikleri bulunmaktadır. Kullanıcılar bu kütüphanelere tüm hizmet niteliği unsurları itibariyle 9 üzerinden ortalama 7,2 puan vermişlerdir ve bu konuda kütüphaneler arasında anlamlı bir fark bu­lunmamıştır.


Anahtar Kelimeler


halk kütüphanesi; Ankara; hizmet niteliğinin ölçülmesi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##