Akademik Değerlendirme Ürünleri: InCites ve SciVal

Cem Özel, Burcu Ersoy, Oya Arus

Öz

Üniversiteler, bilimsel çalışmalarının değerlendirilmesinde çok fazla emek ve zaman harcamaktadırlar. Bu süreçte akademik değerlendirme ürünleri olan, InCites ve SciVal'dan sıklıkla yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, bu iki ürün hakkında genel bilgiler vermek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Academic evaluation products; bibliometrics; InCites; SciVal; Scopus; Web of Science; WoS.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##