Ya “Sahte”yse?

İpek Şencan

Öz

Bu sayımızın editoryalinde, bilimsel iletişim sürecinde yazarların yayınlarını (makale, bildiri, poster vd.) hangi dergiye ya da konferansa göndereceğine karar verirken düşünmeleri gereken önemli konulardan biri olan “sahte”likler üzerinde durulmaktadır.


Anahtar Kelimeler


bilimsel iletişim

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2017.20
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##