Arşiv ve Kütüphanelerdeki Risklere Yönelik Pasif Korumanın Önemi

Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu

Öz

Dünyada ve ülkemizde afetler ve diğer tehlike potansiyelleri nedeniyle kültürel miras tehdit altında bulunmaktadır. Bu afetler insani faktörlerin yanı sıra, teknolojik ya da doğal nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Tarihi eser niteliğinde olan bazı kütüphane ve arşiv binaları da yapısal sorunlar
nedeniyle afetler karşısında hasar görme olasılığına sahiptir. Hem tarihi eser niteliğinde olan bu yapılar, hem de bina bünyesinde bulunan kitaplar, elyazması eserler ile diğer kütüphane ve arşiv malzemesinin korunması amacıyla önceden (proaktif) tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirler, pasif koruma ve/veya aktif koruma yöntemini içerebilir. Çalışmada, niteliksel araştırma yöntemi ile IFLA (Uluslararası
Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu) ve afet yönetimi ilkeleri doğrultusunda kütüphane ve arşiv personeli ile bina ve kütüphane, arşiv malzemesine etki eden risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu risklerin azaltılmasına yönelik pasif / önleyici koruma yöntemleri de önerilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Pasif / önleyici koruma; risk analizi; arşiv ve kütüphanelerin korunması; bilgi ve belge yönetimi; iş sağlığı ve güvenliği (İSG); acil durum planlaması.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##