Hizmet İçi Eğitimde Türk Kütüphaneciler Derneği’nin (TKD) Rolü

Ömer Dalkıran

Öz

Teknolojik gelişmeler kütüphanecilik alanındaki hizmetlerde değişikliklere yol açarken yeni yöntemler ve uygulamaları da ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, kütüphanecilerin mesleki eğitiminin çalışma yaşamında görevlerini yürütebilmeleri için yetersiz kalmasına neden olmakta ve hizmet içi eğitim gereksinimini doğurmaktadır. Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) kuruluşundan bu yana kütüphanecilerin hizmet içi eğitimi için birçok faaliyet gerçekleştirmiştir. Çalışmada hizmet içi eğitim kavramı üzerinde durularak kütüphanecilerin hizmet içi eğitim gereksinimlerine değinilmiştir. Ayrıca TKD’nin kütüphanecilerin
hizmet içi eğitimi için gerçekleştirdiği faaliyetler üzerinde kısaca durulmuştur


Anahtar Kelimeler


Hizmet içi eğitim; kütüphaneciler; Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD).

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##