Eleştirel Okumanın Eğitimle İlişkisi ve Okul Kütüphanecilerinin Rolü

Ayşenur Güneş, Fatih Güneş

Öz

Öğrencilerin eğitimdeki başarı seviyelerini artırmak ve eleştirel okumanın bu konudaki önemini vurgulayarak, okul kütüphanecilerinin bu noktadaki sorumluluklarını ortaya koymak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Eleştirel okuma becerisinin bireylere kazandırılması ve her alanda; düşünen, eleştiren, okuyan bir toplum olma yolunda okul kütüphanecilerinin rolü, gerçekleştireceği hizmetler
ve sorumluluklarının belirlenmesi çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Bu kapsamda “ Okul kütüphanecileri, okuma ve eleştirel okuma becerilerini kazandırma konusunda rehber niteliğindedir.”, “Okul kütüphanecileri, eleştirel okuma becerisi kazanma sürecini hızlandırır.” ve “Bireylerin eleştirel
okuma becerisi kazanması konusunda, okul kütüphanecileri etkilidir.” çalışmamızın hipotezlerini oluşturmaktadır. Çalışmamızda betimleme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan literatür taraması ve değerlendirmeler ışığında; “ okul kütüphanecilerinin, okuma ve eleştirel okuma becerisi kazandırma konusunda etkili olduğu ve okul kütüphanecileri, okul kütüphanelerinde öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri konusunda rehberlik edecek bir öğretmen niteliğindedir. ” sonuçlarına ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Eleştirel okuma; okul kütüphaneleri; okul kütüphanecileri.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##