Ankara’daki Üniversite Kütüphanelerinde Internet Kullanımı

Erol Olcay

Öz

Bu makalede Ankara’da bulunan üniversite kütüphanelerinde Internet kullanımı İn­celenmektedir. Internet’iıı kütüphane hizmetlerine katkıları kısaca özetlenmekte ve Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde çalışan 111 profesyonel kütüphaneciye Mart-Nisan 1996’da uygulanan bir anket sonucu elde edilen bulgular verilmektedir. Ankara’daki üniversite kütüphanelerinin sahip olduğu donanım ve Internet’e erişim olanaklarının yeterli olmadığı ve bir-iki kütüphane dışında söz konusu kütüphanele­rin kaynaklarının (çevrimiçi katalog, vd.) Internet’e açık olmadığı ortaya çıkmıştır. Öte yandan, bu üniversitelerde görev yapan kütüphanecilerin önemli bir kısmının (%40) Internet’i kullanmayı bilmedikleri, bu konuda yeterli eğitim görmedikleri ve iş­yerlerinde Internet kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Anket sonucu elde edilen bulgu­lar yorumlanarak bazı önerilerde bulunulmuştur.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##