Müracaat Hizmetlerinde Internet

S. Serap Kurbanoğlu

Öz

Kütüphaneciler, üzerinde çok çeşitli ve büyük miktarda bilgiler bulunan Internet’i, kullanıcılarının müracaat sorularını cevaplamak için bir kaynak olarak görmekte­dirler. Bu makalede elektronik posta, elektronik tartışma listeleri ve telnet gibi Inter­net araçlarının müracaat hizmetleri vermek amacıyla kullanımına değinilmektedir. Internet üzerindeki bilgilerin bibliyografik denetimi, Internet araçlarının kullctnım kolaylığı, müracaat hizmetlerinde Internet kullanımıyla ilgili maliyet, personel ve eğitim sorunları da bu makalede ele alman konular arasındadır. Kütüphanecilerin ve kütüphanecilik bölümü öğrencilerinin Internet’ten gereğince yararlanabilmeleri için eğitilmeleri gerekmektedir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##