internette Tarama Sistemlerinin Kurulması Building Internet Search Engines

Mustafa Akgül

Öz

Internet üzerinde var olan çeşitli tarama mekanizmaları, kullanıcılara birey ve ku­rum adreslerinden doküman adreslerine, istatistiklerden sözlüklere, kitap katalogla­rından ürün fiyatlarına kadar bir yelpazede elektronik nesnelerin aranıp bulunması ve sunulmasında yararlı olmaktadır. Hiyerarşik şekilde örgütlenen sanal kütüphane­lerle birlikte, tarama mekanizmaları kullanıcıya bu çok büyük dağıtık kütüphane üzerinde yolunu bulmasına yardımcı olmaktadır. Bu makalede çok yaygın olarak kullanılan tarama motorlarının özellikle Unix ortamında kurulması ve çalıştırılması için yapılması gerekenler anlatılmaktadır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##