Bilimsel Bilgiye Erişimde Yeni Paradigmalar ve internetin Rolü

Bülent Karasözen

Öz

Internet bilimsel bilgiye erişim açısından birçok yeni olanaklar sağlamaktadır. Elektronik önbası (preprint) arşivleri, elektronik dergiler, tartışma grupları Inter - net’in akademik dünyaya sağladığı olanaklardan sadece birkaçıdır. Bu makalede in­ternetin özellikle akademik dünyaya etkisi, elektronik yayınlarda kalite kontrolü, aşırı bilgi yüklenmesi, elektronik yayıncılığın kütüphanelere ve yayıncılık sektörüne etkisi, elektronik dergilerin ekonomisi gibi konular tartışılmaktadır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##