80/20 Kuralı

Murat Yılmaz

Öz

Bu araştırmanın amacı, 80/20 kuralının kütüphane ve bilgi bilimi açısından anlamını ve önemini incelemektir. Bu amaçla araştırmamızda kütüphane ve bilgi bilimi literatüründe 80/20 kuralına ilişkin teorik ve pratik çalışmalar ele alınmıştır. Ayrıca 80/20 kuralıyla ilgili bir örnek verilmiştir. Örneğimizin veri tabanını, 1923­ 2002 yılları arasında Türkiye Makaleler Bibliyografyası’nda Müzecilik konusunda yayınlanmış 1271 makale oluşturmaktadır. Örneğimizde veri tabanımız, 80/20 kuralının uygulanabilirliğini test etmek amacıyla analiz edilmiştir. Analizimizin sonucunda 80/20 kuralının veri tabanımıza uygulanamayacağı tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


80/20 Kuralı; 80/20 İlkesi; Pareto Yasası; Pareto Analizi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##