Bilgi Toplumu ve Dernekler

Melih Ali Akın

Öz

Bilgi toplumunda gönüllü topluluklar sosyo-ekonomik sürecin öznesi durumuna gelmektedir. Bir başka deyişle dernekleşme, toplumdaki gelişmenin hem ekonomik hem de sosyal alanda ölçüsü ve göstergesidir. Bizi bilgi toplumuna taşıyacak bir enformasyon politikası oluşturmak ve meslek elemanlarının ekonomik ve sosyal statüsünü iyileştirmede mesleki bir örgüt olarak Türk Kütüphaneciler Demeği büyük bir sorumluluk ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##