Kütüphanenin Tözü: Tarih Öncesi Dönemde Bilgi

Hasan S. Keseroğlu

Öz

Bu çalışmanın amacı, kütüphanenin kendisinde olan, değişmeden günümüze gelen ilk temel maddesi; archesi (tözü) nedir? sorusuna karşılık arama üstüne kuruludur. Soruya karşılık olarak belirlenen ‘bilgi’nin tarih öncesi dönemdeki durumu; yazı/tarih öncesi dönemlerde ilkel/yaban (efsane temelli) toplulukların bilgiyi üretip, sonraki kuşaklara aktarması ele alınırken; çalışmanın varsayımı, kütüphane/yazı/tarih öncesinde bilgi vardı ve bilginin öncelikli ve ağırlıklı sahipleri ve denetleyicileri büyücülerdi, biçiminde belirlenmiştir. Bilimsel gelişme büyü, din, akıl aşamalarını içerir. Büyü döneminde yazı yoktur ama, günümüz bilimsel disiplinlerin özelliklerini yansıtacak nitelikte bilgi, özellikle de sınıflama konusunda önemli gelişmeler vardır. Ayrıca tarih öncesi dönemde, büyü kavram olarak bilgiyi, büyücü bilgili olan / bilge olanı içeren anlamlarla çıkar karşımıza. Yoksa, yazının bulgulanmasıyla tabletlerin hızla üretilmeye başlamasını açıklamak olanaklı değildir.

Anahtar Kelimeler


Tarih Öncesi Bilgi; Büyü ve Bilgi; Tarih Öncesi Sınıflama

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##