İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kitaplığı 10 Yıl Önce ve Bugün

Neslihan Uraz

Öz

Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kitaplığı'nın son on yılda geldiği yer, yaşadığı sorunlar, değişiklikler ve bu değişiklikler sonucunda ortaya çıkan tablo olumlu ve olumsuz yönleriyle ortaya konmaktadır. Son on yıllık değerlendirmenin yapılabilmesi için, 1982 ve 1993 yıllarına ait veriler karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##