Teknolojik Gelişmelerin Kütüphane ve Bilgi Merkezlerine Etkisi (Yasalar Açısından Bir Yaklaşım)

Ayşe Üstün

Öz

Enformasyon teknolojisinin kütüphane ve bilgi merkezlerine girmesi ve uygulama alanı bulmasından sonra meydana gelen değişiklikler üzerinde durulmaktadır. Yeni teknolojinin kütüphane, kütüphaneci ve kullanıcı üzerindeki etkileri kısaca gözden geçirildikten sonra, bu teknolojinin sonucu ortaya çıkarı sorunlara değinilmektedir. Enformasyon teknolojisinin uygulanması sonucu, kütüphane ve bilgi merkezlerinde, bilginin düzenlenmesi, değişimi, kullanımı ve ücretlendirilmesini içeren yeni yasal düzenlemelerin, yeni kuralların ve yeni anlaşma gereğinin duyulmakta olduğu anlatılmakta ve örnekler verilmektedir.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##