Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayıncılık Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

Arif Aşçı

Öz

Bu makalede, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün yayıncılık faaliyetleri tanıtılmakta ve değerlendirilmektedir. Bu çerçevede öncelikle Genel Müdürlük ve bağlı Daire Başkanlıklarının çalışma alanları ile, takip edilen yayıncılık ilkeleri üzerinde ayrıntılı olarak durulmaktadır. Ayrıca ülkemizde arşivcilik alanında yürütülen kapsamlı çalışmalar içerisinde yayıncılık çalışmalarının taşıdığı değer vurgulanmaktadır. Bu şekilde, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü hizmetlerinden bilim çevrelerinin daha iyi istifade edebilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##