Türkiye’de Bilgi Hizmetleri ve Internet: Temel Sorunlar ve Politika Geliştirme

Yaşar Tonta

Öz

Bir ülkede Internet aracılığıyla kütüphane ve bilgi hizmetlerinin verilebilmesi için sağlam bir veri iletişim alt yapısının kurulmuş olması ve ağ aracılığıyla iletilecek bilgilerin elektronik ortamda bulunması gerekmektedir. Bu alanda geliştirilecek politikalar bu iki temel koşulun nasıl ve hangi kaynaklar kullanılarak yerine getirileceği ile yakından ilişkilidir. Bu makalede ağ aracılığıyla bilgi hizmetleri verme politikası hem teknolojik açıdan hem de “içerik” açısından ele alınmakta, Türkiye’deki çalışmalar kısaca gözden geçirilmekte ve bazı önerilerde bulunulmaktadır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##