Ulusal Bilgi Politikası Sorunsalına Pragmatik Bir Yaklaşım

Selma Aslan

Öz

Bu makalede, bir ülkede ulusal bilgi politikası oluşturulmasının hükümetlerin diğer politikaları, öncelikleri ve tercihleri ile yakından ilgili olduğu savunulmaktadır, tartışılmaktadır. Son yıllarda geliştirilen ulusal bilgi politikaları bilgi endüstrisi ve bilgi toplumu konularında yoğunlaşmaktadır. Kütüphane ve bilgi hizmetlerine bazen hiç değinilmemekte ya da yalnızca bazı yönlerine değinilmektedir. Küresel eğilimler bilgi politikalarına yaklaşımlarda önemli rol oynamaktadır. Türkiye gib i bazı ülkelerde hükümetler kapsamlı bir bilgi politikası oluşturmaya istekli görünmemekte olup, politika geliştirmeye gerek duyulan te lif hakları, teknolojik alt yapı gibi bazı konuları tek tek ele almışlardır. Bu koşullarda bilgi hizmetleri alanında çalışanlar, kendi aralarında politika konularını tartışarak görüşler oluşturmaları ve bir ulusal bilgi politikası geliştirilmesi gerektiği konusunda yoğunlaşmak yerine, öncelikli olarak politika geliştirilmesini gerekli buldukları konularla ilgili görüşlerini pazarlamaya çalışmaları daha akılcı bir yaklaşım olabilir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##