Değerli okurlarımız, 
Türk Kütüphaneciliği dergisi olarak 2019 yılı ilk sayısı editoryalinde dergimizin basılı sürümünü bitirme ve yalnızca çevrimiçi platformda sunma kararı aldığımızı duyurmuştuk. 

Bu gelişmelere paralel olarak dergimizin hizmet verdiği platformda da değişiklik yapmış bulunuyoruz. Şimdiye değin tk.org.tr adresinden hizmet veren dergimiz artık DergiPark platformundan yayımlanacaktır. Öte yandan tk.org.tr adresi de arşivsel kayıt ve yedekleme amaçları ile hizmete devam edecektir. 

Bu değişikliklere ek olarak makale gönderme sistemi ile hakem ve editoryal değerlendirme formları da güncellenmiştir. Tüm değişiklik ve yenilikler aşağıdaki video aracılığı ile sunulmaktadır: 

Türk Kütüphaneciliği Dergisi

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız. 

 

 

Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği'nin üç ayda bir yayımlanan resmi yayın organıdır. Dergide bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için herhangi bir makale işlem ücreti talep edilmemektedir. 

Dergi içeriği "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Emerging Sources Citation Index” (Clarivate Analytics/ ESCI), "Library and Information Science Abstracts” (LISA), "Library, Information Science and Technology Abstracts” (LISTA) ve "TÜBİTAK/ ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı" nda indekslenmektedir. Türk Kütüphaneciliği, internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals” (DOAJ) da yer almaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu'nun incelemesinden geçer. Editoryal süreç sonrası kabul edilen yazılardan bilimsel bölüme konu olanlar, çifte körleme yöntemi ile bilimsel değerlendirmeye tabii tutulur. Diğer bölümlere konu olan yazılar için Editörler Kurulunun değerlendirmesi geçerlidir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar/ları sorumludur. Yazılardaki görüşler Türk Kütüphaneciliği dergisinin görüşü olarak değerlendirilemez.

Türk Kütüphaneciliğinin vizyon, misyon, amaç ve hedefleri için Yönetim Belgesi'ne bakınız. 

  

Son Sayı

Cilt 34, Sayı 2 (2020)

 

Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin 60. Yıl Belgeseli


Committee on Publication Ethics (COPE) Yönergesi

Türk Kütüphaneciliği Yönetim Belgesi

Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kuralları


Değerli Okurlarımız,

Dergimizin Prof. Dr. Meral Alpay'a özel olarak hazırlanan 2019 yılı Aralık sayısı yayında! Başta Prof. Dr. Hülya Dilek Kayaoğlu Hocamız olmak üzere yazılarıyla katkı sağlayarak Değerli Hocamızın anısını yaşatmamıza vesile olan herkese çok teşekkür eder, keyifli okumalar dileriz.
https://dergipark.org.tr/en/pub/tk/issue/50920

Yayın Tarihi: 2019-12-27

Değerli Okurlarımız,  

Derneğimiz, Dergimiz ve mesleğimiz için büyük emek vermiş değerli  hocamız Necmeddin Sefercioğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.  Mesleğimizin çınarının yapraklarının teker teker döküldüğü bu günlerde  2020 yılının ilk sayısını Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu'nun nezdinde  kütüphaneciliğimize kanat geren tüm öncüleri anmak ve anımsamak için  "Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler Özel Sayısı" olarak çıkarmaya karar  verdik. Mesleğimizin dünü, bugünü ve geleceğine yönelik bilimsel ve  görüş niteliğindeki değerli katkılarınızı bekliyor, tüm paydaşlarımızı  katkı vermeye davet ediyoruz.

Yayın Tarihi: 2019-04-05

Cilt 34, Sayı 2 (2020)

İçindekiler

EDİTÖRDEN

Prof. Dr. Berin Uğurlu Yurdadoğ: Türk Kütüphaneciliğinin Bilge Kraliçesi PDF
Türk Kütüphaneciliği Editörler Kurulu 95-97

HAKEMLİ YAZILAR

Mahkûmların Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Davranışları: Kuramsal Bir Değerlendirme PDF
Güler Demir 98-134
TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programınca Desteklenen Dergiler Üzerine Bir Değerlendirme: Yayıncı Ülkeler ve Disiplin Farklılıklarına Yakından Bakış PDF
Zehra Taşkın 135-159
Sosyal Medyada Kullanıcı Etkileşimi ve İçerik Kategorizasyonu: Ankara’daki Halk Kütüphanelerinin Facebook Gönderilerinin Analizi PDF
Tolga Çakmak, Şahika Eroğlu 160-186
Üniversite Kütüphanelerinin Mekânsal Tasarımının Kullanıcı Üzerindeki Etkisine İlişkin İstatistiki Bir Çalışma: Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Örneği PDF
Hatice Hazal Emsen, Hilal Tuğba Örmecioğlu 187-207
Bir Gazetecinin ‘Muhibbân-ı Kütüp’ Olarak Portresi ve S. M. Tevfik Kütüphanesi PDF
Ekrem Saltık 208-228

GÖRÜŞLER

Dijital Kültürel Kaydın Korunması PDF
Yaşar Tonta 229-248
Birikimli Üstünlük ve “Bilimin Seçkinleri” PDF
Zehra Taşkın 249-254
Bir Deneme: Ulusal Biyografi Veri Tabanımız Üzerine PDF
Hakan Anameriç 255-262
Teknoloji ve Bilgi Çağında Müzeler: Genel Bakış PDF
Sümeyye Akça 263-274
Akademik Değerlendirme Ürünleri: InCites ve SciVal PDF
Cem Özel, Burcu Ersoy, Oya Arus 275-284
Bir Özel Konu Kütüphanesi Türü Olarak Bilimkurgu Kütüphaneleri: Yurt Dışından Örnekler ve Türkiye’deki Tek Örneği “Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi” PDF
İrem Ünsal Bozkurt 285-295

OKUYUCU MEKTUPLARI

Prof. Dr. Berin Uğurlu Yurdadoğ Özyaşam (26 Şubat 1928 Adana - 10 Haziran 2019 Ankara) PDF
Mehmet Tayfun Gülle 296-297
Prof. Dr. Berin Uğurlu Yurdadoğ Autobiography (February 26, 1928, Adana - June 10, 2019, Ankara) PDF (English)
Mehmet Tayfun Gülle 298-299
Sevgili Hocam ve Dostum Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’un Anısına PDF
Nilüfer Tuncer 300-302
Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’un Anısına PDF
İrfan Çakın 303-305
Berin Hoca’yı Anarken PDF
Nazlı Alkan 306-309
Hocamın, İkinci Annemin Ardından… PDF
Sacit Arslantekin 310-313
Konu Atatürk Olursa… PDF
Fatoş Subaşıoğlu 314-315
Sevginin, Düşüncenin ve Bilginin Işığı, Sevgili Berin Hocamla Birlikte Olmak PDF
S. Özlem Gökkurt Demirtel 316-320
Pozitif Enerji PDF
Hasan S. Keseroğlu 321-322
Prof. Dr. Berin Yurdadoğ Hocam’a Saygı İle PDF
Ümit Konya 323-324
Prof. Dr. Berin Yurdadoğ İçin PDF
Selma Alpay Aslan 325-329
Adana Sözlü Kültür Ortamından Yaşam Kültürüne Uzanan Yolda: Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ PDF
H. İnci Önal 330-331
Hocam Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’un Ardından PDF
Bülent Yılmaz 332-333
Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ Hocamızın Ardından PDF
Şebnem Ercebeci Çınar 334-339
O Hep Bize Doğardı… PDF
Üstün Yıldırım 340-343
Dünden Bugüne PDF
H. Hale Cesur Kasımlı 344-345
Ufkumda Hiç Sönmeyecek Bir Meşale PDF
Ahmet Çelenkoğlu 346-348
Berin U. Yurdadoğ PDF
Tuncel Acar 349-350
Hatıralar Uçup Gitmesin (6): Hemşehrim ve Hocam Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ… PDF
Ahmet Karataş 351-359
Sevgili Hocam Berin Yurdadoğ Anısına… PDF
Sema Tutumel Ayhan 360-362
Mahşerin Dördüncü Atlısı PDF
Mehmet Tayfun Gülle 363-365
Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Programı Deneyimi PDF
Cihan Kalın 366-369

TANITIM DEĞERLENDİRME

Libraries in the Ancient World PDF
Elif İbşiroğlu Bayram 370-372
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##